Jette Bøgeby

Frederiksberg Konservative
rev. 05.11.2009

Powered by Digital Husflid © 2009
 

En hel by – ikke en delt by – lokalt initiativ omkring Domus Vista

Intet sted på Frederiksberg er der langt mellem de forskellige boligformer. Ingen kan færdes på gaden uden at møde såvel blondiner som skaldepander eller tørklæder.

Venstrefløjspolitikere har talt om Det Andet Frederiksberg, og for nylig gav hr. Torben Krogh i et læserbrev udtryk for, at han er utilfreds med at være flyttet fra Frederiksberg C, alt med udgangspunkt i, at Frederiksberg består af to vidt forskellige samfund. Det passer ikke.

Kvartererne på Frederiksberg er karakteristiske for deres tid og udbygget i forskellige tempi. De er ikke ens eller lige attraktive at bo i. Men nu er der snart ikke flere muligheder for ny udvikling og udbygning, og så er det tid til at tage fat der, hvor udviklingen ikke har fulgt forventningerne.

Domus Vista og hele området omkring er karakteriseret ved markant høje huse med dejlige lejligheder, men uden så meget liv mellem husene. I bydelen finder vi også en del af vore institutioner, herunder ældreinstitutioner. I 2010 skal kommuneplanen revideres, netop med fokus på denne bydel.

Vejen til inspiration – og indflydelse – er at mødes og arbejde med de ideer, som allerede gror i bydelen. Min opfordring er derfor, at der etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bydelen og andre interessenter – herunder kommunen. Arbejdsgruppen skal indenfor en kort tidshorisont komme med skitseforslag til et kvarterløft af bydelen. Forslaget vil herefter kunne indgå i kommunalbestyrelsens videre planarbejde.

Jeg vil gerne være iværksætter og under alle omstændigheder prøve at påvirke udviklingen omkring Domus Vista, både for bydelens og for resten af Frederiksbergs skyld. Det kan jeg reelt kun, hvis interesserede hjælper mig med at blive genvalgt til kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget den 17. november.

Jette Bøgeby (C),

medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg

Lokalavisen, 22. oktober 2009