Jette Bøgeby

Frederiksberg Konservative
rev. 05.11.2009

Powered by Digital Husflid © 2009
 

Frederiksberg endelig friby!

Nu lysner det snart for det forslag vores konservative kulturudvalgsformand, Grethe Rostbøll, i bedste frederiksberg-konservativ stil stillede i 2007.

Nemlig at Frederiksberg skulle blive friby for en skribent eller kunstner, som i sit hjemland blev forfulgt netop p.gra. sin kunst eller sine skriverier. Grethe Rostbøll stillede sit forslag på et tidspunkt, hvor den daværende konservative kulturminister netop havde bragt tanken om fribyer for forfulgte kulturpersonligheder til Danmark. Og hun greb udfordringen og fik resten af kommunalbestyrelsen med på ideen.

Og nu ser det endeligt ud til at lykkes. Nu vil vi snart på Frederiksberg kunne byde velkommen – og frihed og fred – til en kulturpersonlighed, som er forfulgt i sit hjemland. Netop på grund af sin kunst.

For Magistraten har fundet en plan til at finansiere et sådant ophold og enedes på mødet den 17. august om at skubbe til kulturministeren – nu skal vi i gang. Nu skal det være.

Se det var en sand historie om frederiksberg-konservativt initiativ og lokalt samarbejde.

Jette Bøgeby,

konservativt medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg

Lokalavisen, 27. august 2009