Jette Bøgeby

Frederiksberg Konservative
rev. 05.11.2009

Powered by Digital Husflid © 2009
 

Mod bedre vidende

Meget er tilladt i en valgkamp - men ikke at udtale sig mod bedre vidende.

Og det gjorde Venstres spidskandidat, Jan E. Jørgensen, i sidste nummer af Lokalavisen. Han krævede i sit indlæg, at Frederiksberg Kommune eksproprierer den del af Domus Vista, hvis ejer netop er gået konkurs.

Ekspropriation kan kun ske til gavn for almenvellet, og kun hvis det er klart, hvad der er til gavn for almenvellet.

Det kræver, at vi på Frederiksberg ved, hvad vi vil med området omkring Domus Vista. Ellers er det dels meget vanskeligt at forklare, at almenvellet går forud for den private ejendomsret, dels at kommunens borgere skal investere i et indkøbscenter.

Så hvis vi overhoved skal i nærheden af at tænke ekspropriation, er vi nødt til at få lavet planerne over, hvad vi ønsker, der skal ske med området. Som vi havde gjort det, da hele området omkring Frederiksberg Gymnasium blev planlagt og etableret.

Men endnu ved vi altså ikke, om ekspropriation er den nødvendige model for Domus Vista. Og endnu har vi slet ikke grundlaget for at starte en ekspropriationssag. Hvilket Jan E. Jørgensen såvel som advokat som mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen burde vide.

Derfor er det vigtigste stadig, at alle, der har ideer til og har gjort sig tanker om udviklingen af området, kommer frem med dem og deltager aktivt i den høringsfase, som starter efter kommunalbestyrelsesmødet den 7. december, som jeg tidligere har foreslået her i Lokalavisen.

For det er på nuværende tidspunkt den eneste måde, vi kan få den udvikling, vi gerne vil have for området.

Jette Bøgeby (C),

Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Lokalavisen, 5. november 2009