Jette Bøgeby

Frederiksberg Konservative
rev. 05.11.2009

Powered by Digital Husflid © 2009
 

Udvikling

Udvikling er overskriften på mit indlæg, fordi ordet så malende beskriver en kommune, som aldrig stagnerer, men som udvikler sig i den hastighed, der er behov for og råd til.

Udvikling kan ifølge Den Danske Ordbog betyde:

  • noget eller nogen udvikles til noget bedre — til et højere stade — eller
  • en række sammenhængende forandringer eller
  • en proces, hvor noget skabes eller fremstilles eller
  • at man gradvist får noget, eller noget bliver dannet

Jeg vil tale om udvikling fire steder:

  1. i ældreplejen
  2. på børneområdet
  3. i "vores By" og
  4. på Rådhuset/i kommunalbestyrelsen

1. Ældreplejen

Budgetforliget giver ældreplejen et løft — en udvikling til det bedre.

Vi har forsøgt, men har ikke kunnet give de ældre medborgere, der gennem de seneste år er blevet udskrevet fra hospitalerne, uden at være parate til at komme tilbage til deres hjem eller på plejehjem, optimale vilkår.

Vi har haft aflastningspladserne på Diakonissestiftelsen, og senest er der lejet 26 sengepladser i Valby. Samme sted er der også indrettet muligheder for genoptræning.

Men det er alt sammen midlertidige og ikke optimale ordninger. — Den ene i utidssvarende lokaler, den anden udenfor kommunen og i lejede lokaler.

I vores budgetforlig for 2010 er der indlagt, at der skal arbejdes på at få et aflastnings- og genoptræningscenter centralt placeret i kommunen — både i forhold til de borgere, der skal bruge centret og i forhold til de medarbejdere, der skal have deres daglige gang der —

Se det er udvikling til noget bedre

2. Børneområdet

Børnefamilierne bliver boende på Frederiksberg og presset på vores institutioner stiger. Og Folketinget har besluttet, at børnehavebørnene skal have mad i børnehaven. Faktorer, der skaber et enormt pres på vores dagsinstitutioner og deres indretning, og som belaster hele vores anlægsbudget.

For vi er nødt til at bygge flere institutioner, og ja, så har vi faktisk valgt at udbygge institutionernes køkkenfaciliteter, der hvor det var muligt.

Samfundsudviklingen har indhentet os — men i budgetforliget har vi vist, at vi godt kan følge med.

3. "Vores By"

Bliver en endnu mere sikker by at færdes i, når budgetforligets cykelstier og cykelbaner bliver etableret, og den nyligt vedtagne cykelpolitik bliver integreret og en del af dagligdagen på skolerne og i planlægningen.

Og "vores by" udvikles til en fremtidssikret by med mere metro og flere bycentre, men bevarer sin særlige status som en grøn byoase, fordi bygherrer og kommune i processen er opmærksomme og passer på.

Og ved at give flere penge til kulturen — ved for eksempel at støtte Avenyteatret og øge tilskuddet til Musikskolen — skaber vi løbende det særligt frederiksbergske, som vil forsvinde, hvis det ikke gødes med kultur og visioner.

Vi er med til at skabe og forme byens udvikling bl.a. med de beslutninger, som ligger i budgetforliget.

4. på Rådhuset/i kommunalbestyrelsen

Da jeg kom ind i kommunalbestyrelsen for lidt mindre end et år siden undrede jeg mig — Jeg kunne konstatere, at der var en cykelpolitik på vej, men intet om sikkerheden for kommunens medarbejdere, når de var ude på cykel.

Jeg tænkte: "det kommer nok, der er så meget andet, som sker i forbindelse med den nye organisering på rådhuset — denne del af arbejdsmiljøet er bare ikke blevet så synligt endnu." Men der skete intet, hvorfor jeg spurgte til sagen — og oplevede, at indkøb af cykelhjelme var på første udkast til budget.

Den opmærksomme læser vil så nu spørge, hvor er indkøb af cykelhjelme blevet af i det endelige budgetforlig?

Og her er det så, at jeg vil påstå, at indkøb af cykelhjelme har gennemgået en udvikling, ja i det hele at bruge kommunale cykelhjelme, og gradvist er blevet modnet — nu betragtes anskaffelsen ikke længere som en ekstraordinær anskaffelse — jeg har nemlig fået at vide, at indkøb kan ske over den almindelige drift.

Så nu glæder jeg mig snart til at se de første kommunale cykelhjelme i brug.

Tilslut vil jeg desværre være lidt negativ og kommentere den negativ udvikling, som kommunalbestyrelsesmøderne efter min opfattelse har gennemgået. Teknikken styrer snart møderne, i hvert fald kommunalbestyrelsesmedlemmernes opmærksomhed, mens man tjekker mails og blogger, og debatniveauet er særligt hos oppositionen ofte så lavt, og indlægshaverens lyst til at høre sig selv så stor, at alene det afskærer fra en seriøs meningsudveksling.

Forhåbentlig er det kun valgtorden, som stopper, når vi har overstået det kommende valg i november

Jette Bøgeby

Budgettale til kommunalbestyrelsen, onsdag den 9. september 2009